Tin tức hoạt động

Hướng dẫn Tân sinh viên là đảng viên chuyển sinh hoạt đảng về Đảng bộ Trường Đại học Cần Thơ năm 2022

Xem tiếp...

Thực hiện Quy chế làm việc của Đảng ủy Trường Đại học Cần Thơ (ĐHCT) nhiệm kỳ 2020 - 2025, ngày 13/10/2020, Đảng ủy Trường ĐHCT tổ chức Hội nghị sơ kết công tác Đảng 9 tháng đầu năm và triển khai chương trình công tac quý IV năm 2020. Tham dự Hội nghị có Đ/c Trần Việt Trường, Phó Bí thư Thành ủy, Trưởng Ban Tuyên giáo Thành ủy Cần Thơ; Đ/c Trần Thị Vĩnh Nghi, UVBTV, Phó Trưởng Ban Dân vận Thành ủy Cần Thơ. Về phía Trường ĐHCT, có các đồng chí trong Ban Chấp hành Đảng bộ, Ban Giám hiệu; các đồng chí đại diện các tổ chức đảng, thủ trưởng các đơn vị và tổ chức đoàn thể trực thuộc Trường; các đồng chí là thành viên các cơ quan tham mưu, giúp việc của Đảng ủy trường và báo cáo viên Đảng ủy trường.

Xem tiếp...

Từ ngày 23 đến 25/9/2020, tại Hội trường Thành ủy thành phố Cần Thơ, Đại hội Đại biểu Đảng bộ thành phố Cần Thơ lần thứ XIV, nhiệm kỳ 2020 - 2025 đã diễn ra với sự tham gia của 347 đại biểu. Đây là sự kiện chính trị quan trọng của Thành phố, được các tầng lớp nhân dân hết sức quan tâm. Đại hội đã tổng kết những thành tựu đạt được trong nhiệm kỳ qua, nhận diện những tồn tại, hạn chế và xác định mục tiêu cũng như các bước đột phá cho thành phố trong nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Xem tiếp...

Ngày 15/10/2019, Chi bộ Sư phạm Sinh học, trực thuộc Đảng bộ Khoa Sư phạm, tổ chức Đại hội Đảng viên lần thứ XI, nhiệm kỳ 2020-2022 nhằm đánh giá các kết quả hoạt động của Chi bộ trong thời gian qua và đề ra phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm trong thời gian tới, đồng thời bầu cấp ủy và các chức danh chủ chốt của chi bộ nhằm thực hiện Nghị quyết của Đại hội nhiệm kỳ 2020-2022 đạt hiệu quả cao. Đây là một trong hai chi bộ được Đảng ủy Trường Đại học Cần Thơ chọn làm Đại hội điểm.

Xem tiếp...

Thực hiện Quy chế làm việc của Đảng ủy Trường Đại học Cần Thơ (ĐHCT) nhiệm kỳ 2015-2020, ngày 13/8/2019, Đảng ủy Trường ĐHCT tổ chức Hội nghị sơ kết công tác Đảng 6 tháng đầu năm và triển khai phương hướng nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2019. Tham dự Hội nghị có các đồng chí trong Ban Chấp hành Đảng bộ, Ban Giám hiệu; các đồng chí đại diện các tổ chức đảng, thủ trưởng các đơn vị và tổ chức đoàn thể trực thuộc Trường; các đồng chí là thành viên các cơ quan tham mưu, giúp việc của Đảng ủy trường; báo cáo viên Đảng ủy trường.

Xem tiếp...

Ngày 12/02/2019, tại Hội trường 4, Nhà Điều hành, Ban Thường vụ Đảng ủy Trường Đại học Cần Thơ (ĐHCT) tổ chức Hội nghị Tổng kết công tác năm 2018, triển khai Nghị quyết nhiệm vụ năm 2019 và Chương trình công tác Quý 1 năm 2019. Tham dự Hội nghị có Đ/c Trần Việt Trường, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Tuyên giáo Thành ủy Cần Thơ cùng đại diện Ban Tổ chức và Ủy ban Kiểm tra Thành ủy. Về phía Trường ĐHCT có các đồng chí trong Ban Chấp hành Đảng bộ và Ban Giám hiệu Nhà trường; các đồng chí đại diện các tổ chức cơ sở đảng; thủ trưởng các đơn vị và các tổ chức đoàn thể trực thuộc Trường; các đồng chí là thành viên các cơ quan tham mưu, giúp việc của Đảng ủy; các đồng chí được tặng huy hiệu 30 năm tuổi Đảng và các đồng chí được khen thưởng năm 2018.

Xem tiếp...

Nhằm tuyên truyền sâu rộng những nghị quyết, chỉ thị của Đảng, Nhà nước về biển, đảo, đặc biệt là những chủ trương, quan điểm của Đảng thể hiện trong Nghị quyết Đại hội toàn quốc lần thứ XII về "Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với nhiệm vụ quản lý, bảo vệ chủ quyền, an ninh biển, đảo trong tình hình mới", và gần đây nhất là Nghị quyết Hội nghị lần thứ 8 Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XII) về chiến lược phát triển bền vững kinh tế biển Việt Nam đến năm 2020 và tầm nhìn đến 2045, ngày 05/12/2018, Trường Đại học Cần Thơ tổ chức buổi báo cáo tuyên truyền về chuyên đề “Bảo vệ chủ quyền biển đảo của Tổ quốc trong tình hình mới” đến cán bộ, sinh viên của Trường.

Xem tiếp...

Hội nghị Ban Chấp hành Trung ương Đảng lần 8 khóa XII diễn ra từ ngày 02 đến ngày 06/10/2018, đã xem xét, thảo luận về: Báo cáo tình hình kinh tế - xã hội, tài chính - ngân sách nhà nước năm 2018, dự kiến kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán tài chính - ngân sách năm 2019; Tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa X về Chiến lược biển Việt Nam đến năm 2020; Quy định trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, trước hết là Ủy viên Bộ Chính trị, Ủy viên Ban Bí thư,

Xem tiếp...

Thực hiện Quy chế làm việc của Đảng ủy Trường Đại học Cần Thơ (ĐHCT) nhiệm kỳ 2015-2020, ngày 14/8/2018, Đảng ủy Trường ĐHCT tổ chức Hội nghị sơ kết công tác 6 tháng đầu năm và triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2018. Tham dự Hội nghị có các đồng chí trong Ban Chấp hành Đảng bộ, Ban Giám hiệu và Hội đồng trường; các đồng chí đại diện các tổ chức đảng, thủ trưởng các đơn vị và tổ chức đoàn thể trực thuộc Trường; các đồng chí là thành viên các cơ quan tham mưu, giúp việc của Đảng ủy trường; báo cáo viên Đảng ủy trường.

Xem tiếp...

Sáng 15/8/2018, Ban Thường vụ Thành ủy Cần Thơ tổ chức Hội nghị trực tuyến từ điểm cầu Thành ủy đến 9 quận uỷ, huyện uỷ, 3 đảng uỷ (Công an, Quân sự, Trường Đại học Cần Thơ) trực thuộc và tất cả 85 xã, phường, thị trấn trên địa bàn thành phố nhằm cung cấp thông tin chuyên đề về cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư cho gần 6.000 cán bộ chủ chốt các cấp, các cán bộ hưu trí của thành phố.

Xem tiếp...

Người ngồi đó, với cây chì đỏ. Vạch đường đi, từng bước, từng giờ... (Tố Hữu)