Nhằm tổng kết 15 năm thực hiện Nghị quyết 45-NQ/TW của Bộ Chính trị về xây dựng và phát triển thành phố Cần Thơ trong thời kỳ công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước.

Đảng ủy Trường Đại học Cần Thơ phối hợp với Ban Tuyên giáo Thành ủy tổ chức Hội thảo Đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao phục vụ cho sự phát triển thành phố Cần Thơ theo tinh thần Nghị quyết 45-NQ/TW của Bộ Chính trị.

Thời gian: 07g30 ngày 03/01/2020.

Chương trình hội thảo

1. Tuyên bố lý do, giới thiệu đại biểu.

2. Phát biểu khai mạc.

3. Tham luận.

-  Đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao phục vụ cho sự phát triển Thành phố Cần Thơ theo tinh thần Nghị quyết số 45-NQ/TW, ngày 17 tháng 2 năm 2005 của Bộ Chính trị khóa IX về  “Xây dựng và phát triển thành phố Cần Thơ trong thời kỳ công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước” (Trường Đại học Cần Thơ).  → Tải file báo cáo

-  Nguồn nhân lực chất lượng cao với sự nghiệp phát triển TP Cần Thơ theo tinh thần Nghị quyết 45-NQ/TW của Bộ Chính trị (Trường Cao đẳng Kinh tế - Kỹ thuật Cần Thơ)

-  Vai trò đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao của Trường Cao đẳng nghề Cần Thơ  trong bối cảnh hội nhập quốc tế và cách mạng 4.0 đối với Đồng bằng sông Cửu long (Trường Cao đẳng nghề Cần Thơ)

- Vai trò Trường Đại học Kỹ thuật - Công nghệ Cần Thơ trong đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao phục vụ sự phát triển của thành phố Cần Thơ và vùng Đồng bằng sông Cửu Long (Trường Đại học Kỹ thuật - Công nghệ Cần Thơ)

-  Về xây dựng và phát triển thành phố Cần Thơ trong thời kỳ công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước (Trường Đại học Y dược Cần Thơ)

4. Thảo luận.

5. Phát biểu kết luận hội thảo.

6. Bế mạc.

Người ngồi đó, với cây chì đỏ. Vạch đường đi, từng bước, từng giờ... (Tố Hữu)