Văn phòng Đảng ủy - Trường Đại học Cần Thơ

 

* Văn phòng:

   - Điện thoại:  0292 3830188

   - Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

* Chánh Văn phòng Đảng ủy:   

   - Ông Trần Văn Phú

   - Điện thoại: 0292 3872282

   - Di động: 0913 779204

   - Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

* Phó Chánh Văn phòng Đảng ủy:  

   - Ông Trần Hoàng Phúc

   - Di động: 0919 306364

   - Email: hoangphucThis email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.


* Chuyên viên:

   1. Bà Đinh Thị Hương

      - Di động: 0901 075898

      - Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

   2. Bà Hồ Võ Minh Thư

      - Di động: 0939 740368

      - Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

Người ngồi đó, với cây chì đỏ. Vạch đường đi, từng bước, từng giờ... (Tố Hữu)