Văn phòng Đảng ủy - Trường Đại học Cần Thơ

 

- Văn phòng:

   Điện thoại:  0292 3830 188

   Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

- Chánh văn phòng Đảng ủy:   

   Phó Chánh văn phòng:
   Trần Văn Phú

   Điện thoại:  0292 3872 282

   Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.


Người ngồi đó, với cây chì đỏ. Vạch đường đi, từng bước, từng giờ... (Tố Hữu)