Người ngồi đó, với cây chì đỏ. Vạch đường đi, từng bước, từng giờ... (Tố Hữu)

Liên hệ
Position:
Văn phòng Đảng ủy - Trường Đại học Cần Thơ
Address:
Nhà Điều hành Trường ĐHCT, Khu II, Đường 3/2, P.Xuân Khánh, Q.Ninh Kiều, thành phố Cần Thơ
Suburb
State
Zip Code
Country
Phone:
0292 3830 188
Send an Email
(optional)
Miscellaneous Information:

Miscellanous info


Văn phòng Đảng ủy - Trường Đại học Cần Thơ
Lầu 1, Nhà điều hành, Khu II, đường 3/2, P.Xuân Khánh, Q. Ninh Kiều, TP.Cần Thơ - Email: vpdu@ctu.edu.vn - Điện thoại: (0292) 3830188