Thực hiện Công văn số 4885 ngày 31/7/2018 của Ban Tuyên giáo trung ương về việc khảo sát kết quả sau 05 năm triển khai thực hiện Nghị quyết 29-NQ/TW của Ban Chấp hành trung ương Đảng về "Đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo, đáp ứng yêu cầu công nghiệp hóa, hiện đại hóa trong điều kiện nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa và hội nhập quốc tế", ngày 06/8/2018, Ban Tuyên giáo trung ương đã tổ chức đoàn công tác liên ngành do Đ/c Phùng Xuân Nhạ, Ủy viên Ban Chấp hành trung ương Đảng, Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo làm Trưởng đoàn đến khảo sát tại Trường ĐHCT. Đón tiếp và làm việc với đoàn có Đảng ủy-Ban Giám hiệu, đại diện lãnh đạo các đơn vị, đoàn thể trong trường.

Buổi làm việc với Đoàn công tác liên ngành Khảo sát kết quả thực hiện Nghị quyết 29-NQ/TW tại Hội trường Nhà điều hành

Tại buổi làm việc, đại diện lãnh đạo Trường ĐHCT đã báo cáo tóm tắt tình hình 05 năm thực hiện Nghị quyết 29-NQ/TW của Ban Chấp hành trung ương Đảng về "Đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo, đáp ứng yêu cầu công nghiệp hóa, hiện đại hóa trong điều kiện nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa và hội nhập quốc tế".

Báo cáo đã nêu kết quả thực hiện, đánh giá ưu điểm, hạn chế, nguyên nhân và bài học kinh nghiệm trong quá trình thực hiện 09 nhiệm vụ và giải pháp được nêu trong Nghị quyết gồm: Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng, sự quản lý của Nhà nước về đổi mới giáo dục và đào tạo; tiếp tục đổi mới mạnh mẽ và đồng bộ các yếu tố cơ bản của giáo dục, đào tạo theo hướng coi trọng phát triển phẩm chất, năng lực của người học; đổi mới căn bản hình thức và phương pháp thi, kiểm tra và đánh giá kết quả đào tạo, bảo đảm trung thực, khách quan; hoàn thiện hệ thống giáo dục quốc dân theo hướng hệ thống giáo dục mở, học tập suốt đời và xây dựng xã hội học tập; đổi mới căn bản công tác quản lý giáo dục, đào tạo, bảo đảm dân chủ, thống nhất, tăng quyền tự chủ và trách nhiệm xã hội của các cơ sở giáo dục, đào tạo, coi trọng quản lý chất lượng; phát triển đội ngũ nhà giáo và cán bộ quản lý, đáp ứng yêu cầu đổi mới giáo dục và đào tạo; đổi mới chính sách, cơ chế tài chính, huy động sự tham gia đóng góp của toàn xã hội, nâng cao hiệu quả đầu tư để phát triển giáo dục và đào tạo; nâng cao chất lượng, hiệu quả nghiên cứu và ứng dụng khoa học, công nghệ, đặc biệt là khoa học giáo dục và khoa học quản lý; chủ động hội nhập và nâng cao hiệu quả hợp tác quốc tế trong giáo dục, đào tạo.

Báo cáo cũng đã đưa ra những nhiệm vụ và giải pháp tiếp tục thực hiện Nghị quyết, đồng thời, đề xuất, kiến nghị lên Chính phủ và các bộ, ngành nhằm tạo điều kiện thuận lợi để Nhà trường tiếp tục thực hiện thành công Nghị quyết.

GS.TS. Hà Thanh Toàn, Hiệu trưởng Trường ĐHCT, báo cáo kết quả 05 năm thực hiện Nghị quyết 29-NQ/TW

Sau khi nghe báo cáo và các ý kiến thảo luận của đại diện các đơn vị của trường và các thành viên đoàn công tác, GS.TS. Phùng Xuân Nhạ, Trưởng đoàn khảo sát, đã ghi nhận và đánh giá cao những thành tích và những đóng góp của Trường ĐHCT trong sự nghiệp giáo dục và đào tạo cho vùng Đồng bằng sông Cửu Long nói riêng và cả nước nói chung, Đ/c khẳng định chất lượng và sự thành công của Nhà trường trong các mặt công tác như: đào tạo, nghiên cứu khoa học, hợp tác quốc tế, công tác chính trị, công tác sinh viên,... song song đó, Đ/c cũng lưu ý một số vấn đề mà Nhà tường cần tập trung để việc thực hiện Nghị quyết 29 đạt hiệu quả cao trong thời gian tới như: nâng cao sự lãnh đạo của Đảng, quán triệt và triển khai các Nghị quyết của Đảng, quan tâm công tác giáo dục chính trị tư tưởng, phát triển đảng viên; đổi mới công tác quản lý, phát triển đội ngũ giảng viên, có cơ chế thu hút cán bộ; mở rộng mối quan hệ hợp tác với địa phương, cơ cấu ngành nghề đào tạo, xây dựng và đào tạo các ngành đáp ứng nhu cầu xã hội, phát triển công tác đào tạo sau đại học; nghiên cứu khoa học bám sát thực tế, hình thành các nhóm nghiên cứu mạnh, mang tầm quốc tế; tập trung thực hiện Dự án Nâng cấp Trường ĐHCT;...để nâng cao chất lượng, vị thế của Nhà trường, xứng tầm là trường đại học hàng đầu vùng Đồng bằng sông Cửu Long.

GS.TS. Phùng Xuân Nhạ phát biểu kết luận buổi làm việc


(Tin, ảnh: Trung tâm Thông tin và Quản trị mạng)

 

Người ngồi đó, với cây chì đỏ. Vạch đường đi, từng bước, từng giờ... (Tố Hữu)