Sáng 15/8/2018, Ban Thường vụ Thành ủy Cần Thơ tổ chức Hội nghị trực tuyến từ điểm cầu Thành ủy đến 9 quận uỷ, huyện uỷ, 3 đảng uỷ (Công an, Quân sự, Trường Đại học Cần Thơ) trực thuộc và tất cả 85 xã, phường, thị trấn trên địa bàn thành phố nhằm cung cấp thông tin chuyên đề về cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư cho gần 6.000 cán bộ chủ chốt các cấp, các cán bộ hưu trí của thành phố.

Tham dự Hội nghị tại điểm cầu Trường Đại học Cần Thơ (ĐHCT) có các đồng chí trong Ban Chấp hành Đảng bộ, Ban Giám hiệu; các đồng chí đại diện các tổ chức đảng, thủ trưởng các đơn vị và tổ chức đoàn thể trực thuộc Trường.

Các đại biểu tham gia Hội nghị triển khai, cung cấp thông tin chuyên đề về cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ 4 tại điểm cầu Trường ĐHCT

Tại hội nghị, cán bộ chủ chốt của Trường đã nghe báo cáo các nội dung quan trọng như: Tổng quan về các cuộc cách mạng khoa học và kỹ thuật, khoa học và công nghệ và cuộc cách mạng công nghiệp; đặc biệt là cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư - bản chất, đặc trưng cơ bản, các cơ hội và thách thức; một số dự báo về xu hướng công nghệ trong cuộc Cách mạng công nghiệp lần thứ tư; quan điểm, nhiệm vụ và giải pháp trong thời gian tới…

Hội nghị đã cung cấp thông tin về cuộc cách mạng công nghiệp 4.0 cũng như những tác động của nó đến các lĩnh vực, góp phần nâng cao nhận thức cho cán bộ, đảng viên về thời cơ và thách thức của cuộc cách mạng công nghiệp 4.0 đem lại. Đây là Hội nghị thông tin chuyên đề có quy mô lớn của Đảng bộ Thành phố Cần Thơ, sự có mặt đông đủ của các đại biểu tại điểm cầu Trường ĐHCT đã thể hiện sự nghiêm túc, trách nhiệm cao của Đảng bộ Trường ĐHCT trong góp phần thành công của Hội nghị.

(Tin, ảnh: Trung tâm Thông tin và Quản trị mạng)

Người ngồi đó, với cây chì đỏ. Vạch đường đi, từng bước, từng giờ... (Tố Hữu)