Hướng dẫn Tân sinh viên là Đảng viên chuyển sinh hoạt đảng về Đảng bộ Trường Đại học Cần Thơ năm 2023

 

HƯỚNG DẪN

Tân sinh viên là Đảng viên chuyển sinh hoạt đảng về Đảng bộ Trường Đại học Cần Thơ năm 2023

-----

 

 1. Xin Giấy giới thiệu sinh hoạt Đảng và nhận túi hồ sơ Đảng viên:

   Tân sinh viên là Đảng viên chuẩn bị 2 loại giấy tờ sau:

   1.1. Bản tự kiểm điểm: Đảng viên tự viết Bản tự kiểm điểm trình bày rõ về các vấn đề sau:

   + Ưu điểm, kết quả đạt được

   + Hạn chế, khuyết điểm và nguyên nhân

   + Kết quả khắc phục những hạn chế, khuyết điểm đã được cấp có thẩm quyền kết luận hoặc được chỉ ra ở các kỳ kiểm điểm trước

   + Giải trình những vấn đề được gợi ý kiểm điểm (nếu có)

   + Làm rõ trách nhiệm của cá nhân đối với những hạn chế, khuyết điểm của tập thể (nếu có)

   + Phương hướng, biện pháp khắc phục hạn chế, khuyết điểm

   + Tự nhận mức xếp loại chất lượng

  • Người tự kiểm điểm ký tên và ghi rõ họ tên, có nhận xét của cấp ủy cơ sở nơi giới thiệu đảng viên chuyển sinh hoạt đảng

    (Mẫu Bản kiểm điểm cá nhân).

   1.2. Bản photo Giấy báo trúng tuyển Đại học do Trường Đại học Cần Thơ cấp (không cần công chứng)

  • Đảng viên gửi 2 loại giấy tờ trên cho Chi ủy nơi Đảng viên đang sinh hoạt đảng để được Giới thiệu sinh hoạt Đảng về đảng bộ, chi bộ cơ sở trực thuộc Đảng bộ Trường Đại học Cần Thơ (Xem Phụ lục Ngành học và nơi sinh hoạt Đảng). Chi ủy sẽ viết Giấy giới thiệu sinh hoạt Đảng và hướng dẫn các bước tiếp theo để đảng viên nhận túi Hồ sơ Đảng viên (đã được niêm phong).

  2. Nộp túi Hồ sơ Đảng viên tại Đảng bộ Trường Đại học Cần Thơ.

   - Tự đảng viên mang túi Hồ sơ Đảng viên (còn nguyên niêm phong) nộp trực tiếp cho Văn phòng Đảng ủy Trường Đại học Cần Thơ (Lầu 1 - Nhà Điều hành, Khu II – Trường Đại học Cần Thơ, điện thoại: 0292 3830188).

   - Văn phòng Đảng ủy tiếp nhận Hồ sơ Đảng viên và chuyển Giấy giới thiệu sinh hoạt Đảng đến đảng bộ, chi bộ cơ sở để làm thủ tục tiếp nhận:

     + Nếu tổ chức đảng nơi theo học là Đảng bộ cơ sở (như Đảng bộ Khoa Sư phạm, Đảng bộ Trường Kinh tế, Đảng bộ Trường Bách khoa…):

        * Đảng ủy cơ sở tiếp nhận và ghi tên đảng viên vào sổ Danh sách đảng viên của Đảng bộ, sau đó tiếp tục giới thiệu đảng viên đến Chi bộ trực thuộc.

        * Chi ủy chi bộ trực thuộc tiếp nhận và ghi tên đảng viên vào sổ Danh sách đảng viên của chi bộ, Chi ủy ký xác nhận vào Giấy giới thiệu sinh hoạt Đảng.

     + Nếu tổ chức đảng nơi theo học là Chi bộ cơ sở (như Chi bộ Văn phòng Đoàn Thanh niên…) thì Chi ủy tiếp nhận và ghi tên đảng viên vào sổ Danh sách đảng viên của chi bộ, Chi ủy ký xác nhận vào Giấy giới thiệu sinh hoạt Đảng.

   - Hoàn thành thủ tục tiếp nhận ở cấp cơ sở, đảng viên mang Giấy giới thiệu sinh hoạt Đảng nộp lại cho Văn phòng Đảng ủy để lưu vào túi Hồ sơ Đảng viên.

  3. Thời hạn nhận hồ sơ: Từ ngày 29/8/2023 đến ngày 30/11/2023

  * Lưu ý:

    - Đảng viên cần cung cấp số điện thoại và Email cho Chi ủy chi bộ để tiện liên hệ trong công tác và sinh hoạt Đảng. Đảng viên cần biết số điện thoại và Email của Bí thư chi bộ để liên hệ khi cần.

    - Trong quá trình thực hiện, nếu có điều gì chưa rõ, đảng viên liên hệ với Văn phòng Đảng ủy trường, Số điện thoại: 0292 3830188 (gặp Cô Đinh Thị Hương).

  

                                                                                VĂN PHÒNG ĐẢNG ỦY - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CẦN THƠ

 

 

Người ngồi đó, với cây chì đỏ. Vạch đường đi, từng bước, từng giờ... (Tố Hữu)