Thực hiện Công văn số 926-CV/TU ngày 10 tháng 3 năm 2018 của Thành ủy Cần Thơ về việc sơ kết giữa nhiệm kỳ thực hiện nghị quyết đại hội cấp trên cơ sở nhiệm kỳ 2015-2020, ngày 19/6/2018, Ban Thường vụ Đảng ủy Trường Đại học Cần Thơ (ĐHCT) tiến hành Hội nghị sơ kết giữa nhiệm kỳ 2015-2020 để kiểm điểm, đánh giá kết quả thực hiện Nghị quyết của Đại hội Đảng bộ trong hơn hai năm qua, đồng thời khẳng định mục tiêu và các chỉ tiêu chủ yếu phải đạt và đề ra phương hướng phấn đấu, các giải pháp để thực hiện thành công Nghị quyết Đại hội Đảng bộ nhiệm kỳ 2015-2020.

Đến tham dự và chỉ đạo Hội nghị có Đ/c Trần Việt Trường, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Tuyên giáo Thành ủy Cần Thơ; ngoài ra còn có các đồng chí đại diện Văn phòng, Ban Tổ chức, Ban Dân vận, Ban Nội chính và Ủy Ban kiểm tra Thành ủy. Về phía Trường ĐHCT có các đồng chí trong Ban Thường vụ Đảng ủy, Ban Chấp hành Đảng bộ, Ban Giám hiệu; các đồng chí lãnh đạo các đoàn thể cấp trường cùng lãnh đạo Đảng, chính quyền các đơn vị trực thuộc về dự Hội nghị.

Toàn cảnh Hội nghị sơ kết giữa nhiệm kỳ thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Trường ĐHCT lần thứ XI (2015-2020) tại Hội trường 2, Nhà Điều hành

Hội nghị đã thông qua báo cáo sơ kết thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ giữa nhiệm kỳ 2015-2020. Báo cáo tập trung đánh giá những kết quả đạt được cũng như những thuận lợi, khó khăn của Nhà trường trong quá trình triển khai, tổ chức thực hiện Nghị quyết; tìm ra nguyên nhân và rút ra bài học kinh nghiệm. Trên cơ sở đó, Hội nghị xác định nhiệm vụ trọng tâm và khâu đột phá để tiếp tục thực hiện các mục tiêu, nhiệm vụ, chỉ tiêu mà Nghị quyết đại hội đã đề ra đến năm 2020. Cũng tại Hội nghị, các đại biểu đã nghe báo cáo kiểm điểm sự lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy trên các lĩnh vực công tác từ đầu nhiệm kỳ đến nay. Trên cơ sở đó, Hội nghị đã nghe những ý kiến phát biểu chỉ đạo của đại diện Ban Tuyên giáo Thành ủy Cần Thơ những ý kiến đóng góp tích cực của Ban Giám hiệu và đại diện các đơn vị cho nội dung bản dự thảo báo cáo cũng như đóng góp những giải pháp cho các hoạt động của Nhà trường để không ngừng nâng cao chất lượng tổ chức Ðảng, phát huy vị thế và phát triển thương hiệu của Nhà trường.

Trong nửa nhiệm kỳ qua, dưới sự chỉ đạo kịp thời của Thành ủy, sự lãnh đạo, chỉ đạo sát sao của Đảng ủy, Trường ĐHCT đã bám sát Nghị quyết Đại hội và các chương trình công tác để thực hiện tốt nhiều mục tiêu, chỉ tiêu đề ra như: Quy mô, ngành nghề, chất lượng đào tạo được mở rộng và nâng cao, đáp ứng yêu cầu của xã hội và quá trình hội nhập; năng lực nghiên cứu khoa học và hiệu quả chuyển giao công nghệ được nâng cao, các đề tài, dự án có tính liên ngành được đẩy mạnh; quan hệ hợp tác được mở rộng; công tác đào tạo đội ngũ cán bộ được đẩy mạnh; các nguồn lực tài chính được sử dụng hiệu quả; điều kiện làm việc, sinh hoạt và đời sống của viên chức, người lao động được cải thiện; công tác xây dựng Đảng luôn được chú trọng và hoạt động của hệ thống chính trị không ngừng được củng cố;...

Đ/c Hà Thanh Toàn, Phó Bí thư Đảng ủy, Hiệu trưởng Trường ĐHCT, phát biểu khai mạc Hội nghị

 

Đ/c Trần Thị Thanh Hiền, Bí thư Đảng ủy, Phó Hiệu trưởng, báo cáo sơ kết thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Trường ĐHCT lần thứ XI (2015-2020)

 

Đ/c Lê Phi Hùng, Phó Bí thư thường trực Đảng ủy, báo cáo kiểm điểm sự lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng ủy Trường trong nửa nhiệm kỳ qua

Trong thời gian tới, Đảng bộ Trường ĐHCT tiếp tục khẳng định mục tiêu chung là “Nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của Đảng. Xây dựng Trường ĐHCT trở thành trung tâm đào tạo, nghiên cứu khoa học và chuyển giao công nghệ mạnh, đóng góp hiệu quả vào sự phát triển của vùng và cả nước; có năng lực đào tạo, nghiên cứu khoa học đạt trình độ chung của các trường đại học trong khu vực Đông Nam Á và thế giới đối với một số ngành mũi nhọn”. Trên cơ sở đó, Trường tiếp tục tập trung xây dựng môi trường làm việc và học tập chuyên nghiệp và hiệu quả, đảm bảo cho cán bộ giảng viên và học viên của Nhà trường; không ngừng nâng cao chất lượng đào tạo và nghiên cứu khoa học; xây dựng Trường trở thành trung tâm cung cấp dịch vụ chất lượng cao, hội nhập quốc tế trên cơ sở sáng tạo, hiện đại, đáp ứng nhu cầu phát triển của xã hội trong thời đại công nghệ 4.0.

Theo đó, một số nhiệm vụ và giải pháp cụ thể cần sự đồng thuận và tập trung triển khai thực hiện như: Tiếp tục rà soát cơ cấu và phát triển ngành nghề đào tạo ở các bậc học theo nhu cầu của xã hội, nâng cao chất lượng đào tạo; xây dựng các chương trình đào tạo chất lượng cao, chương trình đào tạo quốc tế; hoàn thiện hệ thống quản lý đào tạo; tiếp tục nâng cao năng lực nghiên cứu khoa học, tập trung phát triển các đề tài, dự án khoa học công nghệ có tính liên ngành, tăng cường nghiên cứu khoa học đẩy mạnh xuất bản phẩm; sắp xếp lại nhiệm vụ, chức năng một số đơn vị có chồng chéo về hoạt động khoa học công nghệ, đồng thời, nâng cao hiệu quả hoạt động chuyển giao công nghệ và dịch vụ; khai thác hiệu quả các nguồn lực tài chính, trang thiết bị, cơ sở vật chất; đẩy mạnh thu hút, phát triển nguồn nhân lực; đổi mới và nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của hệ thống chính trị;...

Đ/c Trần Việt Trường, Trưởng Ban Tuyên giáo Thành ủy, phát biểu chỉ đạo

Phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị, Đ/c Trần Việt Trường, Trưởng Ban Tuyên giáo Thành ủy, biểu thị sự thống nhất cao đối với báo cáo sơ kết và báo cáo kiểm điểm của Đảng ủy Trường, đánh giá cao sự nỗ lực vượt bậc của Ban Chấp hành Đảng bộ, Ban Giám hiệu và tập thể công chức, viên chức, người lao động trong Nhà trường, đồng thời biểu dương và ghi nhận những thành tích đạt được của Nhà trường trong thời gian qua. Đồng chí khẳng định nửa nhiệm kỳ thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Trường ĐHCT lần thứ XI nhiệm kỳ 2015-2020 với tinh thần đoàn kết sự quyết tâm cao của tập thể Ban Chấp hành Đảng bộ, Ban Giám hiệu Nhà trường và sự đồng thuận, nhất trí cao của toàn thể công chức, và người lao động, các nhiệm vụ chỉ tiêu đề ra được thực hiện tốt có khả năng đạt và vượt vào cuối nhiệm kỳ. Bên cạnh những thuận lợi, Nhà trường sẽ gặp không ít khó khăn trong tiến tới tự chủ nhưng với truyền thống đoàn kết, gắn bó của tập thể Nhà trường hơn 50 năm xây dựng và phát triển và kết quả đạt được trong nhiệm kỳ qua sẽ làm cơ sở quan trọng tạo đà để Ban Chấp hành Đảng bộ cùng lãnh đạo Nhà trường thực hiện các chỉ tiêu, nhiệm vụ còn lại, hoàn thành mục tiêu Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Trường ĐHCT lần thứ XI.

Đồng chí đã chỉ đạo triển khai một số nhiệm vụ cần thực hiện như: Bám sát mục tiêu chung về các chỉ tiêu, nhiệm vụ cụ thể đã đề ra tại Nghị quyết Đại hội; Ban Chấp hành tiếp tục cụ thể hóa các chương trình, kế hoạch, tổ chức kiểm tra đánh giá, kịp thời tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc, đề ra những giải pháp bảo đảm hoàn thành thắng lợi các chỉ tiêu, nhiệm vụ; coi công tác giáo dục chính trị tư tưởng cho đảng viên, người lao động và sinh viên Trường là nhiệm vụ trọng tâm; triển khai có hiệu quả các chỉ thị, nghị quyết của Đảng, đặc biệt đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; quán triệt và thực hiện Nghị quyết 29 của Hội nghị Ban Chấp hành Trung ương Đảng lần thứ VIII khóa XI về đổi mới căn bản và toàn diện nền giáo dục và đào tạo đáp ứng yêu cầu công nghiệp hóa, hiện đại hóa trong điều kiện kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa và hội nhập quốc tế, đổi mới nội dung chương trình, phương pháp dạy và học tạo chuyển biến mạnh mẽ về chất lượng giáo dục; đẩy mạnh nghiên cứu khoa học, chuyển giao công nghệ, tạo ra sản phẩm nghiên cứu khoa học có chất lượng, có khả năng ứng dụng để giải quyết vấn đề quan trọng vùng đang đối mặt; hoàn thành tốt ba khâu đột phá Nhà trường đã đặt ra trong nhiệm kỳ; tiếp tục đổi mới, kiện toàn bộ máy tổ chức, cơ sở vật chất nâng cao hiệu quả hoạt động; quan tâm đời sống vật chất và tinh thần, chủ động nắm bắt diễn biến tâm trạng và định hướng kịp thời thông tin cho công chức, viên chức, sinh viên; ...

Đ/c Hà Thanh Toàn, đại diện Ban Giám hiệu Nhà trường, nêu định hướng một số hoạt động của Nhà tường trong thời gian tới

 

Đại diện các đơn vị tích cực đóng góp cho hoạt động của Nhà trường

 

Nhân Hội nghị, Đ/c Trần Việt Trường đã trao Quyết định công nhận Đảng bộ cơ sở cấp trên trong sạch, vững mạnh của Thành ủy Cần Thơ cho Đảng bộ Trường ĐHCT

 

Đ/c Nguyễn Tiền Phong, Chánh Văn phòng Thành ủy, trao Bằng khen của Thành ủy Cần Thơ cho Chi bộ Tài nguyên đất đai đạt trong sạch vững mạnh tiêu biểu 05 năm liền 2013-2017 và Đ/c Đào Ngọc Cảnh đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ 05 năm liền 2013-2017

Vì sự phát triển bền vững của Nhà trường trong thời gian tới, Ban Chấp hành Đảng bộ Trường ĐHCT nhiệm kỳ 2015-2020 tiếp tục phát huy sức mạnh đoàn kết, chung sức, năng động, sáng tạo cùng với sự đồng thuận, quyết tâm và trách nhiệm của toàn thể cán bộ, đảng viên, sẽ thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Trường ĐHCT nhiệm kỳ 2015-2020.


(Tin, ảnh: Trung tâm Thông tin và Quản trị mạng)

 

Người ngồi đó, với cây chì đỏ. Vạch đường đi, từng bước, từng giờ... (Tố Hữu)