Tin tức hoạt động

Hội nghị Ban Chấp hành Trung ương Đảng lần 8 khóa XII diễn ra từ ngày 02 đến ngày 06/10/2018, đã xem xét, thảo luận về: Báo cáo tình hình kinh tế - xã hội, tài chính - ngân sách nhà nước năm 2018, dự kiến kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán tài chính - ngân sách năm 2019; Tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa X về Chiến lược biển Việt Nam đến năm 2020; Quy định trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, trước hết là Ủy viên Bộ Chính trị, Ủy viên Ban Bí thư,

Xem tiếp...

Thực hiện Quy chế làm việc của Đảng ủy Trường Đại học Cần Thơ (ĐHCT) nhiệm kỳ 2015-2020, ngày 14/8/2018, Đảng ủy Trường ĐHCT tổ chức Hội nghị sơ kết công tác 6 tháng đầu năm và triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2018. Tham dự Hội nghị có các đồng chí trong Ban Chấp hành Đảng bộ, Ban Giám hiệu và Hội đồng trường; các đồng chí đại diện các tổ chức đảng, thủ trưởng các đơn vị và tổ chức đoàn thể trực thuộc Trường; các đồng chí là thành viên các cơ quan tham mưu, giúp việc của Đảng ủy trường; báo cáo viên Đảng ủy trường.

Xem tiếp...

Sáng 15/8/2018, Ban Thường vụ Thành ủy Cần Thơ tổ chức Hội nghị trực tuyến từ điểm cầu Thành ủy đến 9 quận uỷ, huyện uỷ, 3 đảng uỷ (Công an, Quân sự, Trường Đại học Cần Thơ) trực thuộc và tất cả 85 xã, phường, thị trấn trên địa bàn thành phố nhằm cung cấp thông tin chuyên đề về cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư cho gần 6.000 cán bộ chủ chốt các cấp, các cán bộ hưu trí của thành phố.

Xem tiếp...

Thực hiện Công văn số 4885 ngày 31/7/2018 của Ban Tuyên giáo trung ương về việc khảo sát kết quả sau 05 năm triển khai thực hiện Nghị quyết 29-NQ/TW của Ban Chấp hành trung ương Đảng về "Đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo, đáp ứng yêu cầu công nghiệp hóa, hiện đại hóa trong điều kiện nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa và hội nhập quốc tế", ngày 06/8/2018, Ban Tuyên giáo trung ương đã tổ chức đoàn công tác liên ngành do Đ/c Phùng Xuân Nhạ, Ủy viên Ban Chấp hành trung ương Đảng, Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo làm Trưởng đoàn đến khảo sát tại Trường ĐHCT. Đón tiếp và làm việc với đoàn có Đảng ủy-Ban Giám hiệu, đại diện lãnh đạo các đơn vị, đoàn thể trong trường.

Xem tiếp...

Hội nghị Ban Chấp hành Trung ương Đảng lần 7 khóa XII, diễn ra từ ngày 7 đến 12/5/2018, đã thông qua 3 Nghị quyết quan trọng về công tác cán bộ, cải cách chính sách tiền lương và cải cách chính sách bảo hiểm xã hội. Nhằm giúp cán bộ, đảng viên hiểu rõ, nắm vững những nội dung cơ bản, cốt lõi của các nghị quyết của Hội nghị Trung ương 7, khoá XII của Đảng, ngày 29/6/2018, Ban Bí thư Trung ương Đảng tổ chức Hội nghị cán bộ toàn quốc học tập, quán triệt, triển khai thực hiện các Nghị quyết Trung ương 7, khóa XII của Đảng theo hình thức trực tuyến. Tại điểm cầu Trường Đại học Cần Thơ, Hội nghị diễn ra tại Hội trường Rùa với sự tham dự của các thành viên Đảng ủy-Ban Giám hiệu cùng toàn thể đảng viên của Đảng bộ Trường Đại học Cần Thơ.

Xem tiếp...

Thực hiện Công văn số 926-CV/TU ngày 10 tháng 3 năm 2018 của Thành ủy Cần Thơ về việc sơ kết giữa nhiệm kỳ thực hiện nghị quyết đại hội cấp trên cơ sở nhiệm kỳ 2015-2020, ngày 19/6/2018, Ban Thường vụ Đảng ủy Trường Đại học Cần Thơ (ĐHCT) tiến hành Hội nghị sơ kết giữa nhiệm kỳ 2015-2020 để kiểm điểm, đánh giá kết quả thực hiện Nghị quyết của Đại hội Đảng bộ trong hơn hai năm qua, đồng thời khẳng định mục tiêu và các chỉ tiêu chủ yếu phải đạt và đề ra phương hướng phấn đấu, các giải pháp để thực hiện thành công Nghị quyết Đại hội Đảng bộ nhiệm kỳ 2015-2020.

Xem tiếp...

Tiếp tục thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị về đẩy mạnh thực hiện cuộc vận động "Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức và phong cách Hồ Chí Minh", nhằm kỷ niệm 128 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/1890-19/5/2018), kỷ niệm 87 năm ngày thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh (26/3/1931-26/3/2018), kỷ niệm 52 năm ngày thành lập Trường Đại học Cần Thơ (ĐHCT) (31/3/1966-31/3/2018), Trường ĐHCT tổ chức Hội thi Olympic các môn Lý luận chính trị và Tư tưởng Hồ Chí Minh trong sinh sinh viên Trường ĐHCT năm 2018.

Xem tiếp...

Người ngồi đó, với cây chì đỏ. Vạch đường đi, từng bước, từng giờ... (Tố Hữu)