Thông báo

THÔNG BÁO SỐ 40-TB/ĐU, ngày 23/10/2013 của Ban Thường vụ Đảng ủy 

Thực hiện kế hoạch công tác năm 2013 của Đảng ủy Trường ĐHCT, Ban Thường vụ Đảng ủy tổ chức lớp bồi dưỡng lý luận chính trị dành cho đảng viên mới kết nạp, đây là thủ tục bắt buộc trong quy trình xét chuyển đảng chính thức cho đảng viên dự bị.

Xem tiếp...

Thực hiện Kế hoạch số 33-KH/TU, ngày 22/01/2013 của Ban Thường vụ Thành ủy về việc học tập chuyên đề năm 2013; Hướng dẫn số 62-HD/BTGTU, ngày 19/3/2013 của Ban Tuyên giáo Thành ủy về "tổ chức học tập chuyên đề năm 2013 học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh trong sinh hoạt chi bộ, đoàn thể tại các cơ quan, đơn vị và tuyên truyền trong nhân dân";

Xem tiếp...

Thực hiện Kế hoạch số 30-KH/TU, ngày 15/10/2012 về "sơ kết thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ các cấp và Nghị quyết Đại hội Đảng bộ thành phố Cần Thơ giữa nhiệm kỳ 2010-2015"; Hướng dẫn số 08-HD/BTCTU, ngày 31/01/2013 của Ban Tổ chức Thành ủy Cần Thơ về "Hội nghị sơ kết giữa nhiệm kỳ 2010-2015";

Xem tiếp...

Thực hiện kế hoạch công tác năm 2013 của Đảng ủy Trường Đại học Cần Thơ, Ban Thường vụ Đảng ủy tổ chức lớp Bồi dưỡng nhận thức về Đảng cho cảm tình đảng là cán bộ viên chức.

Điều kiện: Cán bộ viên chức được chi bộ, đảng bộ xét công nhận cảm tình đảng ít nhất 06 tháng.

Nội dung: Gồm 5 chuyên đề của "Tài liệu học tập lý luận chính trị dành cho học viên lớp bồi dưỡng kết nạp Đảng" do Ban Tuyên giáo Trung ương biên soạn.

Thời gian học: 5 buổi, vào buổi chiều Thứ bảy và sáng Chủ nhật mỗi tuần.

Khai giảng: Lúc 13g30 ngày Thứ bảy 02/03/2013 (Học viên có mặt trước 15 phút để nhận tài liệu)

Địa điểm: Hội trường 2 - Khu Hiệu bộ.

Đề nghị chi bộ, đảng bộ cơ sở lập danh sách cử học viên đi học theo mẫu kèm theo, thông báo và tạo điều kiện để học viên đi học đúng giờ và dự đầy đủ 5 chuyên đề theo quy định.

Gởi danh sách (bản in) về Văn phòng Đảng ủy trước ngày 26/02/2013.

Và Email danh sách cho đ/c Đinh Thị Hương (This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.).

Người ngồi đó, với cây chì đỏ. Vạch đường đi, từng bước, từng giờ... (Tố Hữu)