Thực hiện Kế hoạch số 30-KH/TU, ngày 15/10/2012 về "sơ kết thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ các cấp và Nghị quyết Đại hội Đảng bộ thành phố Cần Thơ giữa nhiệm kỳ 2010-2015"; Hướng dẫn số 08-HD/BTCTU, ngày 31/01/2013 của Ban Tổ chức Thành ủy Cần Thơ về "Hội nghị sơ kết giữa nhiệm kỳ 2010-2015";

Đảng ủy Trường Đại học Cần Thơ nhiệm kỳ 2010-2015 tổ chức Hội nghị sơ kết giữa nhiệm kỳ lần thứ X (2010-2015):

Thời gian: Khai mạc lúc 13g30, ngày 07/6/2013

Địa điểm: Hội trường II – Khu Hiệu bộ (Khu II, ĐHCT)                  

Thành phần:

- Ban Chấp hành Đảng bộ trường, Ban Giám hiệu,

- Bí thư hoặc Phó Bí thư đảng bộ, chi bộ cơ sở,

- Bí thư hoặc Phó Bí thư chi bộ trực thuộc đảng bộ cơ sở,

- Thành viên các cơ quan tham mưu, giúp việc của Đảng ủy,

- Thủ trưởng các đơn vị trực thuộc Trường là đảng viên,

- Đại diện lãnh đạo các đoàn thể cấp Trường (Công đoàn, Đoàn Thanh niên, Hội Cựu Chiến binh) là đảng viên.

Đề nghị các đảng bộ, chi bộ cơ sở thông báo đến thành phần tham dự và lập danh sách đại biểu (theo mẫu) gởi về Văn phòng Đảng ủy trước ngày 05/6/2013.

Trang phục: Nam mặc áo tay dài, thắt cà vạt; Nữ mặc áo dài, riêng các đồng chí Trung tâm Giáo dục Quốc phòng mặc Quân phục theo quy định./.

T/M BAN THƯỜNG VỤ

BÍ THƯ

Trần Thị Thanh Hiền (đã ký)

Người ngồi đó, với cây chì đỏ. Vạch đường đi, từng bước, từng giờ... (Tố Hữu)