HƯỚNG DẪN

 

Tân sinh viên là đảng viên chuyển sinh hoạt đảng

về Đảng bộ Trường Đại học Cần Thơ

-----

 

  1. Xin Giấy giới thiệu sinh hoạt Đảng và nhận túi hồ sơ Đảng viên:

Tân sinh viên là đảng viên chuẩn bị 2 loại giấy tờ sau:

- Bản tự kiểm điểm: Đảng viên viết Bản tự kiểm điểm về ưu, khuyết điểm thực hiện nhiệm vụ đảng viên của năm trước và thời gian trước thời điểm chuyển sinh hoạt đảng, có nhận xét của cấp ủy cơ sở nơi giới thiệu đảng viên chuyển sinh hoạt đảng (Mẫu bản tự kiểm điểm).

- Bản photo Giấy báo trúng tuyển đại học do Trường Đại học Cần Thơ cấp (không cần công chứng)

Xem tiếp...

Người ngồi đó, với cây chì đỏ. Vạch đường đi, từng bước, từng giờ... (Tố Hữu)