QUY CHẾ LÀM VIỆC

 

CỦA ĐẢNG ỦY TRƯỜNG ĐẠI HỌC CẦN THƠ

Nhiệm kỳ 2015 2020

(Ban hành kèm theo Quyết định số: 01-QĐ/ĐU, ngày 26/8/2015 của Đảng ủy Trường Đại học Cần Thơ)

  

CHƯƠNG I: CHỨC NĂNG, NHIỆM VỤ CỦA ĐẢNG ỦY

 Điều 1. Chức năng

Đảng ủy Trường Đại học Cần Thơ là hạt nhân chính trị, lãnh đạo thực hiện đường lối, chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước; lãnh đạo thực hiện có hiệu quả các chủ trương, nhiệm vụ công tác của Trường và Nhà nước; nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của cán bộ, đảng viên và quần chúng; xây dựng đảng bộ, chi bộ và đơn vị trong sạch, vững mạnh.

Xem tiếp...

HƯỚNG DẪN

Tân sinh viên là đảng viên chuyển sinh hoạt đảng

về Đảng bộ Trường Đại học Cần Thơ

-----

 

 1. Xin Giấy giới thiệu sinh hoạt Đảng và nhận túi hồ sơ Đảng viên:

Tân sinh viên là đảng viên chuẩn bị 2 loại giấy tờ sau:

- Bản tự kiểm điểm: Đảng viên viết Bản tự kiểm điểm về ưu, khuyết điểm thực hiện nhiệm vụ đảng viên của năm trước và thời gian trước thời điểm chuyển sinh hoạt đảng, có nhận xét của cấp ủy cơ sở nơi giới thiệu đảng viên chuyển sinh hoạt đảng (Mẫu bản tự kiểm điểm).

- Bản photo Giấy báo trúng tuyển đại học do Trường Đại học Cần Thơ cấp (không cần công chứng)

Xem tiếp...

Đại hội đại biểu Đảng bộ Trường Đại học Cần Thơ lần thứ X, nhiệm kỳ 2010-2015 họp ngày 23 tháng 7  năm 2010 tại Trường Đại học Cần Thơ

Xem tiếp...

Người ngồi đó, với cây chì đỏ. Vạch đường đi, từng bước, từng giờ... (Tố Hữu)