Câu 1:

Hỏi: Đại hội XII của Đảng bộ thành phố Cần Thơ đã đánh giá thành tựu trên lĩnh vực kinh tế ở Cần Thơ trong 5 năm qua (2005 - 2010) như thế nào?

Xem tiếp...

Người ngồi đó, với cây chì đỏ. Vạch đường đi, từng bước, từng giờ... (Tố Hữu)