THÔNG BÁO

Về việc mở lớp bồi dưỡng

lý luận chính trị dành cho đảng viên mới

--------

 Thực hiện kế hoạch công tác năm 2016 của Đảng ủy Trường ĐHCT, Ban Thường vụ Đảng ủy tổ chức lớp bồi dưỡng lý luận chính trị dành cho đảng viên mới kết nạp, đây là thủ tục bắt buộc trong quy trình xét chuyển đảng chính thức cho đảng viên dự bị.

 

Đối tượng: Tất cả đảng viên dự bị chưa học lớp bồi dưỡng lý luận chính trị dành cho đảng viên mới (kể cả đảng viên dự bị là sinh viên mới chuyển sinh hoạt đảng về Trường, đảng viên dự bị đang sinh hoạt tạm thời); đảng viên đã được chuyển chính thức nhưng còn nợ giấy chứng nhận học lớp bồi dưỡng trên.

Nội dung: Gồm 9 chuyên đề trong tài liệu Bồi dưỡng lý luận chính trị dành cho đảng viên mới do Ban Tuyên giáo Trung ương biên soạn.

Thời gian học: 8 buổi + 01 buổi kiểm tra (chiều Thứ bảy và sáng Chủ nhật)

Khai giảng: Lúc 13g30 ngày Thứ bảy 28/05/2016

(Học viên có mặt trước 15 phút để nhận tài liệu)

Địa điểm: Hội trường 1 – Lầu 5 Nhà Điều hành.

Đề nghị các đảng bộ, chi bộ cơ sở lập danh sách đảng viên đi học theo Mẫu kèm theo, thông báo và tạo điều kiện để đảng viên đi học đúng giờ, tham dự đầy đủ 9 chuyên đề theo quy định.

Danh sách (bản in) gởi về Văn phòng Đảng ủy trường trước ngày 20/05/2016.

Và gởi Email cho đ/c Đinh Thị Hương theo địa chỉ: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

T/M BAN THƯỜNG VỤ

PHÓ BÍ THƯ

 Đã ký

Lê Phi Hùng

Người ngồi đó, với cây chì đỏ. Vạch đường đi, từng bước, từng giờ... (Tố Hữu)