THƯ MỜI

Hội nghị Đảng ủy mở rộng quý 1/2014

 

          Kính gửi: Các tổ chức đảng, Ban Giám hiệu, tổ chức đoàn thể trực thuộc Trường            

          Thực hiện Quy chế làm việc của Đảng ủy Trường Đại học Cần Thơ nhiệm kỳ 2010-2015, Ban Thường vụ Đảng ủy tổ chức Hội nghị Đảng ủy mở rộng để Báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ Quý 1 và triển khai Chương trình công tác Quý 2 năm 2014.

Thành phần:

+ Các đ/c Đảng ủy viên trường và Ban Giám hiệu,

+ Đ/c Bí thư đảng bộ, chi bộ cơ sở và chi bộ trực thuộc đảng bộ cơ sở (nếu đ/c Bí thư vắng thì cử đ/c Phó Bí thư đi dự thay),

+ Các đ/c là thủ trưởng các đơn vị trực thuộc Trường,

+ Các đ/c là thành viên các cơ quan tham mưu, giúp việc của Đảng ủy trường (Ban Tuyên giáo, Ban Tổ chức, Ủy ban Kiểm tra, Ban Chuyên môn, Ban Dân vận, Bộ phận giúp việc Ban Thường vụ Đảng ủy về tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh),

+ Các đ/c là Báo cáo viên của Đảng ủy trường,

+ Đại diện các tổ chức đoàn thể cấp Trường (Công đoàn, Đoàn Thanh niên, Hội Cựu Chiến binh, Hội Sinh viên),

Thời gian: Lúc 13 giờ 30, ngày 08/04/2014.

Địa điểm: Hội trường II, Khu Hiệu Bộ - ĐHCT.

Đề nghị các đồng chí sắp xếp thời gian tham dự đầy đủ và đúng giờ, nhờ phòng Kế hoạch – Tổng hợp lên lịch công tác tuần và bố trí Hội trường.

 Trân trọng.

T/M BAN THƯỜNG VỤ

BÍ THƯ

Trần Thị Thanh Hiền 

 

Kèm theo:

1) Dự thảo Báo cáo thực hiện nhiệm vụ Quý 1/2014

2) Dự thảo Chương trình Công tác Quý 2/2014.

 

Người ngồi đó, với cây chì đỏ. Vạch đường đi, từng bước, từng giờ... (Tố Hữu)