THƯ MỜI

Tham dự Hội nghị Tổng kết công tác năm 2014

Triển khai nhiệm vụ năm 2015

                          Kính gửi: Đảng ủy, Ban Giám hiệu,

                           Các cơ quan của Đảng ủy và các tổ chức đảng,        

                           Lãnh đạo các đơn vị và đoàn thể trực thuộc Trường.               

 

Thực hiện Quy chế làm việc của Đảng ủy Trường Đại học Cần Thơ nhiệm kỳ 2010-2015, Ban Thường vụ Đảng ủy tổ chức Hội nghị Tổng kết công tác năm 2014, triển khai Nghị quyết nhiệm vụ năm 2015.

Thành phần:

+ Các đ/c Đảng ủy viên trường và Ban Giám hiệu,

+ Đ/c Bí thư đảng bộ, chi bộ cơ sở và chi bộ trực thuộc đảng bộ cơ sở (nếu đ/c Bí thư vắng thì cử đ/c Phó Bí thư đi dự),

+ Các đ/c là thủ trưởng các đơn vị trực thuộc Trường,

+ Các đ/c là thành viên các cơ quan tham mưu, giúp việc của Đảng ủy trường (Ban Tuyên giáo, Ban Tổ chức, Ủy ban Kiểm tra, Ban Chuyên môn, Ban Dân vận, Bộ phận giúp việc Ban Thường vụ Đảng ủy về tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, Tổ Cộng tác viên dư luận xã hội, Ban Chỉ đạo 94ĐHCT),

+ Các đ/c là Báo cáo viên của Đảng ủy trường,

Thời gian: Lúc 13 giờ 30, ngày 13/01/2015.

Địa điểm: Hội trường II, Khu Hiệu Bộ - ĐHCT.

Đề nghị các đồng chí sắp xếp thời gian tham dự đầy đủ và đúng giờ, nhờ phòng Kế hoạch – Tổng hợp lên lịch công tác tuần và bố trí Hội trường.

 Trân trọng.

T/m ban thưỜng vỤ

BÍ THƯ

 Đã ký

Trần Thị Thanh Hiền

Văn bản phục vụ Hội nghị (sẽ chuyển qua Email)

 

Người ngồi đó, với cây chì đỏ. Vạch đường đi, từng bước, từng giờ... (Tố Hữu)