(ĐCSVN)- Ngày 17/11/2010, tại Hội trường Thành ủy, Ban Chỉ đạo Cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” thành phố Cần Thơ đã tổ chức lễ tổng kết 4 năm thực hiện Cuộc vận động.

Báo cáo tại lễ tổng kết cho biết: Trong 4 năm qua, Ban Chỉ đạo Cuộc vận động thành phố đã đẩy mạnh triển khai thực hiện Cuộc vận động  trên địa bàn toàn tỉnh, tạo phong trào sâu rộng và đạt nhiều kết quả đáng ghi nhận, góp phần nâng cao nhận thức chính trị, tư tưởng, đạo đức, lối sống của đông đảo cán bộ, đảng viên, tăng cường sức chiến đấu của tổ chức cơ sở đảng. Trong nhiệm kỳ, tổ chức cơ sở đảng đạt danh hiệu trong sạch, vững mạnh các năm đạt bình quân 83,96%. Đặc biệt, tỉnh đã thực hiện khá tốt việc đưa nội dung tư tưởng đạo đức và tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh vào các trường trung học phổ thông, Trường Chính trị thành phố và các trung tâm bồi dưỡng chính trị quận, huyện theo chương trình biên soạn của Bộ Giáo dục & Đào tạo và hướng dẫn của Học viện Chính trị - Hành chính quốc gia Hồ Chí Minh, Ban Tuyên giáo Trung ương.

Ban Chỉ đạo Cuộc vận động thành phố đã phát động cuộc vận động sáng tác, quảng bá tác phẩm văn học, nghệ thuật, báo chí chủ đề về học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh. Đã có 300 tác phẩm của các tác giả tham gia với nhiều thể loại. Hội đồng thẩm định đã chọn và trao thưởng cho 83 tác phẩm, 67 tác giả.

Cũng theo báo cáo, Cuộc vận động vẫn còn những hạn chế như: nhận thức trong Đảng, trong hệ thống chính trị và nhân dân vẫn chưa đồng đều, chưa sâu rộng; việc tự giác “làm theo” ở một số nơi vẫn còn hình thức, sức lan tỏa chưa mạnh; ở một vài đơn vị quá trình thực hiện Cuộc vận động chưa gắn kết chặt chẽ với thực hiện nhiệm vụ chính trị của đơn vị và các cuộc vận động khác; vai trò nêu gương của cấp ủy, người lãnh đạo ở một số nơi chưa được phát huy đúng mức; công tác kiểm tra, giám sát còn thiếu thường xuyên.

Phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị, đồng chí Nguyễn Tấn Quyên, Bí thư Thành ủy yêu cầu: Ban chỉ đạo Cuộc vận động các cấp phải bám sát hơn nữa thực tiễn cuộc sống, nắm bắt nhanh, chính xác những vấn đề mới, nhất là những hạn chế, yếu kém để tháo gỡ, khắc phục kịp thời; coi trọng công tác tuyên truyền, phát hiện, cổ vũ, phát huy tính tích cực, tính lan tỏa từ gương sáng của các tập thể và cá nhân tiên tiến; tiếp tục hướng dẫn, làm rõ các chủ đề, nội dung của Cuộc vận động, kết hợp với việc cụ thể hóa các chương trình hành động, đề án thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ thành phố lần thứ XII và Nghị quyết đại hội đảng bộ các cấp, để Cuộc vận động thật sự thấm sâu vào trong cuộc sống và sinh hoạt xã hội.

Bên cạnh đó, thành phố cần tiếp tục đẩy mạnh cuộc vận động sáng tác, quảng bá tác phẩm văn học, nghệ thuật, báo chí về chủ đề “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”; đi sâu khai thác, phác họa chân dung, ca ngợi những tấm gương đạo đức tiêu biểu của các đối tượng xã hội trong công việc và đời thường; nhân rộng hơn nữa những hình tượng, những điển hình tiên tiến trong thực hiện Cuộc vận động trên địa bàn thành phố.

Dịp này, Ban Chỉ đạo Cuộc vận động thành phố đã khen thưởng 30 tập thể và 95 cá nhân có thành tích xuất sắc trong 4 năm thực hiện Cuộc vận động; trao thưởng 45 tác phẩm tham gia cuộc vận động sáng tác, quảng bá tác phẩm văn học, nghệ thuật và báo chí năm 2009./.

 

Người ngồi đó, với cây chì đỏ. Vạch đường đi, từng bước, từng giờ... (Tố Hữu)