Chuyên đề 3 (Lớp đối tượng kết nạp Đảng): Một số nội dung cơ bản của Điều lệ Đảng Cộng sản Việt Nam

Văn phòng Đảng ủy - Trường Đại học Cần Thơ
Lầu 1, Nhà điều hành, Khu II, đường 3/2, P.Xuân Khánh, Q. Ninh Kiều, TP.Cần Thơ - Email: vpdu@ctu.edu.vn - Điện thoại: (0292) 3830188