Người ngồi đó, với cây chì đỏ. Vạch đường đi, từng bước, từng giờ... (Tố Hữu)

Đoàn thể

Thực hiện hướng dẫn số 125-HD/BTGTW ngày 17/01/2011 của Ban Tuyên giáo Trung ương về Hướng dẫn tuyên truyền kết quả công tác phân giới cắm mốc biên giới đất liền Việt Nam – Trung Quốc, Việt Nam – Campuchia, công tác tăng dày và tôn tạo hệ thống quốc giới Việt Nam – Lào năm 2011, Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam hướng dẫn công tác tuyên truyền trong lĩnh vực  phân giới cắm mốc năm 2011 như sau:


Văn phòng Đảng ủy - Trường Đại học Cần Thơ
Lầu 1, Nhà điều hành, Khu II, đường 3/2, P.Xuân Khánh, Q. Ninh Kiều, TP.Cần Thơ - Email: vpdu@ctu.edu.vn - Điện thoại: (0292) 3830188