Người ngồi đó, với cây chì đỏ. Vạch đường đi, từng bước, từng giờ... (Tố Hữu)

Thành ủy Cần Thơ

Câu 1:

Hỏi: Đại hội XII của Đảng bộ thành phố Cần Thơ đã đánh giá thành tựu trên lĩnh vực kinh tế ở Cần Thơ trong 5 năm qua (2005 - 2010) như thế nào?


Văn phòng Đảng ủy - Trường Đại học Cần Thơ
Lầu 1, Nhà điều hành, Khu II, đường 3/2, P.Xuân Khánh, Q. Ninh Kiều, TP.Cần Thơ - Email: vpdu@ctu.edu.vn - Điện thoại: (0292) 3830188