Người ngồi đó, với cây chì đỏ. Vạch đường đi, từng bước, từng giờ... (Tố Hữu)

Nhạc nghi lễ

Nhạc Nghi Lễ

1. Tiến quân ca (Nhạc và lời, MP3 có lời, MP3 không lời)

2. Quốc tế ca (Nhạc và lời, MP3 có lời, MP3 không lời)

3. Tiến quân ca và Quốc tế ca (MP3 có lời, MP3 không lời)

4. Hồn tử sĩ (lời, MP3 có lời, MP3 không lời)

Ca khúc truyền thống

1. Chào mừng Đảng Cộng sản Việt Nam
2. Đảng đã cho ta một mùa xuân

 


Văn phòng Đảng ủy - Trường Đại học Cần Thơ
Lầu 1, Nhà điều hành, Khu II, đường 3/2, P.Xuân Khánh, Q. Ninh Kiều, TP.Cần Thơ - Email: vpdu@ctu.edu.vn - Điện thoại: (0292) 3830188