Người ngồi đó, với cây chì đỏ. Vạch đường đi, từng bước, từng giờ... (Tố Hữu)

Văn phòng Đảng ủy - Trường Đại học Cần Thơ
Address:
Khu II - Trường Đại học Cần Thơ, Đường 3/2, P.Xuân Khánh, Q.Ninh Kiều, thành phố Cần Thơ
Email:
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Phone:
0710 3830 188
Send an Email. All fields with an asterisk (*) are required.

Văn phòng Đảng ủy - Trường Đại học Cần Thơ
Lầu 1, Nhà điều hành, Khu II, đường 3/2, P.Xuân Khánh, Q. Ninh Kiều, TP.Cần Thơ - Email: vpdu@ctu.edu.vn - Điện thoại: (0710) 3830188