Người ngồi đó, với cây chì đỏ. Vạch đường đi, từng bước, từng giờ... (Tố Hữu) 

Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh


Hướng dẫn Tuyên truyền kỷ niệm 45 năm thực hiện Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh PDF. In Email
Viết bởi VP Đảng ủy   
Thứ tư, 27 Tháng 8 2014 06:46

BAN CHẤP HÀNH TRUNG ƯƠNG

BAN TUYÊN GIÁO

*

Số 129-HD/BTGTW

ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM

Hà Nội, ngày 16 tháng 8 năm 2014

HƯỚNG DẪN

Tuyên truyền kỷ niệm 45 năm thực hiện Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh

Thực hiện chỉ đạo của Ban Bí thư về kỷ niệm 45 năm thực hiện Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh (1969-2014), Ban Tuyên giáo Trung ương hướng dẫn công tác tuyên truyền kỷ niệm như sau:

Lần cập nhật cuối ( Thứ năm, 28 Tháng 8 2014 00:36 )
Đọc thêm...
 
Bác Hồ đã nói gì về chủ quyền biển đảo? PDF. In Email
Viết bởi VP Đảng ủy   
Thứ năm, 19 Tháng 6 2014 01:59

Bác Hồ đã nói gì về chủ quyền biển đảo?

LTS: Nhân kỷ niệm 124 năm ngày sinh Hồ Chủ tịch, Báo Giao thông xin giới thiệu bài viết hết sức có giá trị của tác giả Phạm Thị Thắng - cán bộ bảo tàng Hồ Chí Minh. Trong những ngày Trung Quốc đang ngang nhiên hạ đặt giàn khoan trái phép trong vùng biển Việt Nam, bài viết sẽ đem lại cho người đọc nhiều vấn đề đáng để suy ngẫm.                                                
Sinh thời Chủ tịch Hồ Chí Minh rất quan tâm đến biển đảo và dành nhiều tình cảm cho nhân dân vùng biển đảo và lực lượng vũ trang nhân dân bảo vệ biển đảo của Tổ Quốc. Sự quan tâm và tình cảm đó được thể hiện qua từng bài viết, từng lời căn dặn của Người khi đến thăm các địa phương hay các đơn vị Hải quân. Trong 15 tập sách Hồ Chí Minh toàn tập do Nxb Chính trị Quốc gia- Sự thật xuất bản năm 2011 đã lưu lại hàng trăm bức thư, bài viết, bài nói chuyện của Hồ Chí Minh dành cho quân dân vùng biển.
 
Lần cập nhật cuối ( Thứ năm, 26 Tháng 6 2014 02:10 )
Đọc thêm...
 
Kế hoạch tổ chức học tập chuyên đề năm 2014 PDF. In Email
Viết bởi VP Đảng ủy   
Thứ hai, 17 Tháng 3 2014 07:55

Kế hoạch số 15-KH/ĐU, ngày 28/02/2014 của Đảng ủy về tổ chức học tập chuyên đề năm 2014: "Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh về nêu cao tinh thần trách nhiệm, chống chủ nghĩa cá nhân, nói đi đôi với làm".

 
Hướng dẫn việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh năm 2014 PDF. In Email
Viết bởi VP Đảng ủy   
Thứ sáu, 03 Tháng 1 2014 01:47

Hướng dẫn số 96-HD/BTGTW, ngày 05/12/2013 của Ban Tuyên giáo Trung ương hướng dẫn việc học tập chuyên đề năm 2014 "Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh về nêu cao tinh thần trách nhiệm, chống chủ nghĩa cá nhân, nói đi đôi với làm"

Hướng dẫn số 76-HD/BTGTU, ngày 31/12/2013 của Ban Tuyên giáo Thành ủy Cần Thơ hướng dẫn việc học tập chuyên đề năm 2014 "Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh về nêu cao tinh thần trách nhiệm, chống chủ nghĩa cá nhân, nói đi đôi với làm"

Lần cập nhật cuối ( Thứ sáu, 03 Tháng 1 2014 02:21 )
 
Kế hoạch nghiên cứu, trao đổi, thảo luận nội dung một số tác phẩm của Chủ tịch Hồ Chí Minh trong sinh hoạt chi bộ, cơ quan, đơn vị và các tổ chức đoàn thể chính trị - xã hội PDF. In Email
Viết bởi VP Đảng ủy   
Thứ hai, 21 Tháng 10 2013 02:46
Kế hoạch nghiên cứu, trao đổi, thảo luận nội dung một số tác phẩm của Chủ tịch Hồ Chí Minh trong sinh hoạt chi bộ, cơ quan, đơn vị và các tổ chức đoàn thể chính trị - xã hội. 
Lần cập nhật cuối ( Thứ hai, 21 Tháng 10 2013 02:53 )
 
Trích tác phẩm "Sửa đổi lối làm việc" của Chủ tịch Hồ Chí Minh (Phần V - Cách lãnh đạo) PDF. In Email
Viết bởi VP Đảng ủy   
Thứ sáu, 18 Tháng 10 2013 01:15

TÁC PHẨM: SỬA ĐỔI LỐI LÀM VIỆC

Phần V-CÁCH LÃNH ĐẠO

 

1 Lãnh đạo và kiểm soát

"Chẳng những phải lãnh đạo quần chúng, mà lại phải học hỏi quần chúng".

Câu đó nghĩa là gì?

Nghĩa là: người lãnh đạo không nên kiêu ngạo, mà nên hiểu thấu. Sự hiểu biết và kinh nghiệm của mình cung chưa đủ cho sự lãnh đạo đúng đắn. Vì vậy, ngoài kinh nghiệm của mình, người lãnh đạo còn phải dùng kinh nghiệm của đảng viên, của dân chúng, để thêm cho kinh nghiệm của mình.

Nghĩa là một giây, một phút cũng không thể giảm bớt mối liên hệ giữa ta và dân chúng.

Nghĩa là phải lắng tai nghe ý kiến của đảng viên, của nhân dân, của những người "không quan trọng".

Đọc thêm...
 
Tác phẩm "Đạo đức Cách mạng" của Chủ tịch Hồ Chí Minh PDF. In Email
Viết bởi VP Đảng ủy   
Thứ sáu, 18 Tháng 10 2013 01:10

ĐẠO ĐỨC CÁCH MẠNG

 

Từ lúc đầu, loài người đã phải đấu tranh đối với giới tự nhiên để sống còn, như chống thú dữ, chống mưa nắng... Muốn thắng lợi, thì mỗi người phải dựa vào lực lượng của số đông người, tức là của tập thể, của xã hội. Riêng lẻ từng cá nhân thì nhất định không thắng nổi tự nhiên, không sống còn được.

Để sống còn, loài người lại phảisản xuất mới có ǎn, có mặc. Sản xuất cũng phải dựa vào lực lượng của tập thể, của xã hội. Chỉ riêng lẻ cá nhân cũng không sản xuất được.

Lần cập nhật cuối ( Thứ sáu, 18 Tháng 10 2013 01:19 )
Đọc thêm...
 
Tác phẩm "Dân vận" của Chủ tịch Hồ Chí Minh PDF. In Email
Viết bởi VP Đảng ủy   
Thứ sáu, 18 Tháng 10 2013 01:04

DÂN VẬN

 

Vấn đề Dân vận nói đã nhiều, bàn đã kỹ nhưng vì nhiều địa phương, nhiều cán bộ chưa hiểu thấu, làm chưa đúng, cho nên cần phải nhắc lại.

 

 I – Nước ta là nước dân chủ

 Bao nhiêu lợi ích đều vì dân.

 Bao nhiêu quyền hạn đều của dân.

 Công việc đổi mới, xây dựng là trách nhiệm của dân.

 Sự nghiệp kháng chiến, kiến quốc là công việc của dân.

 Chính quyền từ xã đến Chính phủ trung ương do dân cử ra.

 Ðoàn thể từ Trung ương đến xã do dân tổ chức nên.

 Nói tóm lại, quyền hành và lực lượng đều ở nơi dân.

      

Lần cập nhật cuối ( Thứ sáu, 18 Tháng 10 2013 01:21 )
Đọc thêm...
 
Thơ chúc tết của Bác Hồ PDF. In Email
Viết bởi VP Đảng ủy   
Thứ tư, 06 Tháng 2 2013 02:36

Chủ tịch Hồ Chí Minh là vị lãnh tụ vĩ đại của dân tộc ta, Người còn là một nhà thơ lớn. Trong suốt cuộc đời cách mạng của mình Chủ tịch Hồ Chí Minh làm rất nhiều thơ. Bên cạnh tập Nhật ký trong tù và nhiều bài thơ khác của Chủ tịch Hồ Chí Minh, Người còn để lại cho chúng ta những bài thơ chúc Tết với biết bao tình cảm ấm áp thương yêu.

Đã từ lâu, lặng đi trong thời khắc giao thừa để lắng nghe thơ chúc tết của Bác Hồ đã trở thành tục lệ của đồng bào ta. Từ các cụ già râu tóc bạc phơ đến bầy em nhỏ, tất cả đều cảm thấy lòng lắng dịu khi nghe giọng nói ấm áp, thiết tha  của Người đọc thơ chúc tết. Và cả khi Người không còn nữa, Tết đến mọi nhà vẫn ước mong:

Thơ chúc Tết của Bác Hồ gửi đồng bào, cán bộ, chiến sĩ cả nước và kiều bào ta ở nước ngoài thường khen ngợi thành tích của một nǎm công tác và đề ra nhiệm vụ, phương hướng cho nǎm mới, động viên mọi người phấn khởi hǎng hái tiến lên hoàn thành nhiệm vụ mới. 

Chúng tôi xin trân trọng giới thiệu tập hợp 22 bài thơ chúc Tết của Chủ tịch Hồ Chí Minh từ nǎm 1942 - 1969 trong tập Hồ Chí Minh "Thơ chúc Tết" do Viện Bảo tàng Hồ Chí Minh biên soạn.

THƠ CHÚC TẾT XUÂN NHÂM NGỌ - 1942

Tháng ngày thấm thoát chóng như thoi,
Nǎm cũ qua rồi, chúc nǎm mới:
Chúc phe xâm lược sẽ diệt vong !
Chúc phe dân chủ sẽ thắng lợi !
Chúc đồng bào ta đoàn kết mau !
Chúc Việt-minh ta càng tấn tới,
Chúc toàn quốc ta trong nǎm này
Cờ đỏ ngôi sao bay phất phới!
Nǎm này là nǎm Tết vẻ vang,
Cách mệnh thành công khắp thế giới..
THƠ CHÚC TẾT XUÂN BÍNH TUẤT - 1946

Hỡi các chiến sĩ yêu quí,
  ...
    Bao giờ kháng chiến thành công,
    Chúng ta cùng uống một chung rượu đào.
    Tết này ta tạm xa nhau,
    Chắc rằng ta sẽ Tết sau sum vầy.
...
Chúc đồng bào:

    Trong nǎm Bính Tuất mới,
    Muôn việc đều tiến tới.
    Kiến quốc mau thành công,
    Kháng chiến mau thắng lợi.
       ...
Việt Nam độc lập muôn nǎm!

.
THƠ CHÚC TẾT XUÂN ĐINH HỢI - 1947


Cờ đỏ sao vàng tung bay trước gió,
Tiếng kèn kháng chiến vang dậy non sông.
Toàn dân kháng chiến, toàn diện kháng chiến,
Chí ta đã quyết, lòng ta đã đồng.
Tiến lên chiến sĩ! Tiến lên đồng bào!
Sức ta đã mạnh, người ta đã đông.
Trường kỳ kháng chiến, nhất định thắng lợi!
Thống nhất độc lập, nhất định thành công!


.
THƠ CHÚC TẾT XUÂN MẬU TÝ - 1948


Nǎm Hợi đã đi qua,
Nǎm Tý vừa bước tới.
Gửi lời chúc đồng bào,
Kháng chiến được thắng lợi;
Toàn dân đại đoàn kết,
Cả nước dốc một lòng,
Thống nhất chắc chắn được,
Độc lập quyết thành công.
.
THƠ CHÚC TẾT XUÂN KỶ SỬU - 1949


Kháng chiến lại thêm một nǎm mới,
Thi đua ái quốc thêm tiến tới.
Động viên lực lượng và tinh thần,
Kháng chiến càng thêm mau thắng lợi.

    Người người thi đua.
    Ngành ngành thi đua.
    Ngày ngày thi đua.
    Ta nhất định thắng.
    Địch nhất định thua.

.
THƠ CHÚC TẾT XUÂN CANH DẦN - 1950


Kính chúc đồng bào nǎm mới,
Mọi người càng thêm phấm khởi,
Toàn dân xung phong thi đua,
Đẩy mạnh cuộc chuẩn bị tới,
Chuyển mau sang tổng phản công,
Kháng chiến nhất định thắng lợi.

.
THƠ CHÚC TẾT XUÂN TÂN MÃO - 1951


Xuân này kháng chiến đã nǎm xuân,
Nhiều xuân thắng lợi càng gần thành công.
Toàn hǎng hái một lòng
Thi đua chuẩn bị, tổng phản công kịp thời.
THƠ CHÚC TẾT XUÂN QUÝ TỴ - 1953


Mừng nǎm Thìn vừa qua,
Mừng xuân Tỵ đã tới.
Mừng phát động nông dân,
Mừng hậu phương phấn khởi.
Mừng tiền tuyến toàn quân
Thi đua chiến thắng mới.
Mừng toàn dân kết đoàn,
Mừng kháng chiến thắng lợi.
Mừng nǎm mới, nhiệm vụ mới,
Mừng toàn thể chiến sĩ và đồng bào,
Mừng phe dân chủ hoà bình thế giới.

.
THƠ CHÚC TẾT XUÂN NHÂM THÌN - 1952


Xuân này, xuân nǎm Thìn
Kháng chiến vừa sáu nǎm
Trường kỳ và gian khổ
Chắc thắng trǎm phần trǎm.

Chiến sĩ thi giết giặc
Đồng bào thi tǎng gia
Nǎm mới thi đua mới
Thắng lợi ắt về ta.

Mấy câu thành thật nôm na,
Vừa là kêu gọi, vừa là mừng xuân.

.
THƠ CHÚC TẾT XUÂN GIÁP NGỌ - 1954


Nǎm mới, quân dân ta có hai nhiệm vụ rành rành:
- Đẩy mạnh kháng chiến để giành độc lập tự do
- Cải cách ruộng đất là công việc rất to
Dần dần làm cho người cày có ruộng khỏi lo nghèo nàn.
Quân và dân ta nhất trí kết đoàn,
Kháng chiến, kiến quốc nhất định hoàn toàn thành công.
Hoà bình dân chủ thế giới khắp Nam, Bắc, Tây, Đông.
Nǎm mới, thắng lợi càng mới, thành công càng nhiều.

.
THƠ CHÚC TẾT XUÂN BÍNH THÂN - 1956


Thân ái mấy lời chúc Tết:
Toàn dân đoàn kết một lòng,
Miền Bắc thi đua xây dựng,
Miền Nam giữ vững thành đồng,
Quyết chí, bền gan phấn đấu,
Hoà bình, thống nhất thành công.

.
THƠ CHÚC TẾT XUÂN KỶ HỢI - 1959


Chúc mừng đồng bào nǎm mới,
Đoàn kết thi đua tiến tới,
Hoàn thành kế hoạch ba nǎm,
Thống nhất nước nhà thắng lợi.

.
THƠ CHUÚCTẾT XUÂN CANH TÝ - 1960


Mừng Nhà nước ta 15 xuân xanh!
Mừng Đảng chúng ta 30 tuổi trẻ!
Chúc đồng bào ta đoàn kết thi đua,
Xây dựng miền Bắc xã hội chủ nghĩa.
Chúc đồng báo ta bền bỉ đấu tranh,
Thành đồng miền Nam vững bền mạnh mẽ.
Cả nước một lòng, hǎng hái tiến lên,
Thống nhất nước nhà, Bắc Nam vui vẻ!

.
THƠ CHÚC TẾT XUÂN TÂN SỬU - 1961

Mừng nǎm mới, mừng xuân mới,
Mừng Việt Nam, mừng thế giới!
Đường lên hạnh phúc rộng thênh thênh,
Kế hoạch 5 nǎm thêm phấn khởi.
Chúc miền Bắc hǎng hái thi đua;
Chúc miền Nam đoàn kết tiến tới!
Chúc hoà bình thống nhất thành công!
Chúc chủ nghĩa xã hội thắng lợi!

.
THƠ CHÚC TẾT XUÂN NHÂM DẦN - 1962


Nǎm Dần, mừng Xuân thế giới,
Cả nǎm châu phấp phới cờ hồng.
Chúc miền Bắc thi đua phấn khởi,
Bốn mùa hoa Duyên-hải, Đại-phong.
Chúc miền Nam đấu tranh tiến tới,
Sức triệu người hơn sóng biển Đông.
Chủ nghĩa xã hội càng thắng lợi,
Hoà bình thống nhất quyết thành công.

.
THƠ CHÚC TẾT XUÂN QUÝ MÃO - 1963


Mừng nǎm mới,
Cố gắng mới,
Tiến bộ mới,

Chúc Quý Mão là nǎm nhiều thắng lợi!

.
THƠ CHÚC TẾT XUÂN GIÁP THÌN - 1964


Bắc Nam như cội với cành,
Anh em ruột thịt, đấu tranh một lòng.
Rồi đây thống nhất thành công,
Bắc Nam ta lại vui chung một nhà.
Mấy lời thân ái nôm na,
Vừa là kêu gọi, vừa là mừng xuân.

.
THƠ CHÚC TẾT XUÂN ẤT TỴ - 1965


Chào mừng Ất Tỵ xuân nǎm mới,
Nhà nước ta vừa tuổi hai mươi,
Miền Bắc xây dựng đời sống mới vui tươi,
Miền Nam kháng chiến ngày càng tiến tới,
Đồng bào hai miền thi đua sôi nổi,
Đấu tranh anh dũng, cả nước một lòng,
Chủ nghĩa xã hội ngày càng thắng lợi!
Hoà bình thống nhất ắt hẳn thành công!

.
THƠ CHÚC TẾT XUÂN BÍNH NGỌ - 1966


Mừng miền Nam rực rỡ chiến công,
Nhiều Dầu Tiếng, Bầu Bàng, Plei Me, Đà Nẵng.
Mừng miền Bắc chiến đấu anh hùng,
Giặc Mỹ leo thang ngày càng thua nặng.
Đồng bào cả nước đoàn kết một lòng,
Tiền tuyến hậu phương, toàn dân cố gắng.
Thi đua sản xuất chiến đấu xung phong,
Chống Mỹ, cứu nước, ta nhất định thắng.

.
THƠ CHÚC TẾT XUÂN ĐINH MÙI - 1967


Xuân về xin có một bài ca,
Gửi chúc đồng bào cả nước ta:
Chống Mỹ hai miền đều đánh giỏi,
Tin mừng thắng trận nở như hoa!

.
THƠ CHÚC TẾT XUÂN MẬU THÂN - 1968

Xuân này hơn hẳn mấy xuân qua,
Thắng trận tin vui khắp nước nhà,
Nam Bắc thi đua đánh giặc Mỹ.
Tiến lên!
    Toàn thắng ắt về ta!

.
THƠ CHÚC TẾT XUÂN KỶ DẬU - 1969

Nǎm qua thắng lợi vẻ vang,
Nǎm nay tiền tuyến chắc càng thắng to.
Vì độc lập, vì tự do,
Đánh cho Mỹ cút, đánh cho nguỵ nhào.
Tiến lên! Chiến sĩ, đồng bào,
Bắc-Nam sum họp, xuân nào vui hơn!

 

Nguồn: http://bacho.camau.gov.vn

Lần cập nhật cuối ( Thứ tư, 06 Tháng 2 2013 02:59 )
 
Chuyên đề: Suốt đời phấn đấu cần, kiệm, liêm, chính, chí công vô tư, làm người công bộc tận tụy, trung thành của nhân dân, đời tư trong sáng, cuộc sống riêng giản dịị PDF. In Email
Viết bởi VP Đảng ủy   
Thứ ba, 13 Tháng 3 2012 06:58

Chuyên đề: Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh

 

Suốt đời phấn đấu cần, kiệm, liêm, chính, chí công vô tư,

làm người công bộc tận tụy, trung thành của nhân dân,

đời tư trong sáng, cuộc sống riêng giản dị

Lần cập nhật cuối ( Thứ ba, 13 Tháng 3 2012 07:08 )
Đọc thêm...
 
<< Bắt đầu < Lùi 1 2 Tiếp theo > Cuối >>

Trang 1 trong tổng số 2

Văn phòng Đảng ủy - Trường Đại học Cần Thơ
Khu II, đường 3/2, P.Xuân Khánh, Q. Ninh Kiều, TP.Cần Thơ - Email: vpdu@ctu.edu.vn - Điện thoại: (0710) 3830188