Người ngồi đó, với cây chì đỏ. Vạch đường đi, từng bước, từng giờ... (Tố Hữu)

Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh


Chuyên đề Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh năm 2015 PDF. In Email
Viết bởi VP Đảng ủy   
Thứ tư, 07 Tháng 1 2015 23:57

(ĐCSVN) – Ngày 3/12, Bộ phận giúp việc Ban Bí thư thực hiện Chỉ thị 03 cho biết, Ban Tuyên giáo Trung ương đã phối hợp với Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh và Nhà Xuất bản chính trị quốc gia - Sự thật biên soạn xong chuyên đề về Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh năm 2015.

Theo đó, chủ đề của chuyên đề năm 2015 là: “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh về trung thực, trách nhiệm; gắn bó với nhân dân; đoàn kết xây dựng Đảng trong sạch vững mạnh” nhằm tiếp tục nâng cao nhận thức và tổ chức thực hiện Chỉ thị 03-CT/TW, tiếp tục thực hiện Di chúc của Bác “giữ gìn Đảng ta thật trong sạch, phải xứng đáng là người lãnh đạo, là người đầy tớ trung thành của nhân dân”. Qua đó, góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội XI của Đảng, tổ chức tốt đại hội đảng các cấp, tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng.

Lần cập nhật cuối ( Thứ năm, 08 Tháng 1 2015 00:08 )
Đọc thêm...
 
Đề cương tuyên truyền 45 năm thực hiện Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh (02/09/1969-02/09/2014) PDF. In Email
Viết bởi VP Đảng ủy   
Thứ sáu, 05 Tháng 9 2014 02:10

 (ĐCSVN) - Thực hiện chỉ đạo của Ban Bí thư Trung ương Đảng về kỷ niệm 45 năm thực hiện Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh (1969 - 2014). Ngày 16/8/2014, Ban Ban Tuyên giáo Trung ương ban hành Hướng dẫn số 129-HD/BTGTW và Đề cương tuyên truyền 45 năm thực hiện Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh. Báo điện tử Đảng Cộng sản Việt Nam trân trọng giới thiệu toàn văn bản Đề cương này.

Lần cập nhật cuối ( Thứ sáu, 05 Tháng 9 2014 02:21 )
Đọc thêm...
 
Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh (đồng chí Lê Duẩn đọc) PDF. In Email
Viết bởi VP Đảng ủy   
Thứ tư, 03 Tháng 9 2014 06:26
 
http://www.youtube.com/watch?v=5nezSBTqyBM 
 
 
Lần cập nhật cuối ( Thứ tư, 03 Tháng 9 2014 06:39 )
 
Hướng dẫn Tuyên truyền kỷ niệm 45 năm thực hiện Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh PDF. In Email
Viết bởi VP Đảng ủy   
Thứ tư, 27 Tháng 8 2014 06:46

BAN CHẤP HÀNH TRUNG ƯƠNG

BAN TUYÊN GIÁO

*

Số 129-HD/BTGTW

ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM

Hà Nội, ngày 16 tháng 8 năm 2014

HƯỚNG DẪN

Tuyên truyền kỷ niệm 45 năm thực hiện Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh

Thực hiện chỉ đạo của Ban Bí thư về kỷ niệm 45 năm thực hiện Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh (1969-2014), Ban Tuyên giáo Trung ương hướng dẫn công tác tuyên truyền kỷ niệm như sau:

Lần cập nhật cuối ( Thứ năm, 28 Tháng 8 2014 00:36 )
Đọc thêm...
 
Bác Hồ đã nói gì về chủ quyền biển đảo? PDF. In Email
Viết bởi VP Đảng ủy   
Thứ năm, 19 Tháng 6 2014 01:59

Bác Hồ đã nói gì về chủ quyền biển đảo?

LTS: Nhân kỷ niệm 124 năm ngày sinh Hồ Chủ tịch, Báo Giao thông xin giới thiệu bài viết hết sức có giá trị của tác giả Phạm Thị Thắng - cán bộ bảo tàng Hồ Chí Minh. Trong những ngày Trung Quốc đang ngang nhiên hạ đặt giàn khoan trái phép trong vùng biển Việt Nam, bài viết sẽ đem lại cho người đọc nhiều vấn đề đáng để suy ngẫm.                                                
Sinh thời Chủ tịch Hồ Chí Minh rất quan tâm đến biển đảo và dành nhiều tình cảm cho nhân dân vùng biển đảo và lực lượng vũ trang nhân dân bảo vệ biển đảo của Tổ Quốc. Sự quan tâm và tình cảm đó được thể hiện qua từng bài viết, từng lời căn dặn của Người khi đến thăm các địa phương hay các đơn vị Hải quân. Trong 15 tập sách Hồ Chí Minh toàn tập do Nxb Chính trị Quốc gia- Sự thật xuất bản năm 2011 đã lưu lại hàng trăm bức thư, bài viết, bài nói chuyện của Hồ Chí Minh dành cho quân dân vùng biển.
 
Lần cập nhật cuối ( Thứ năm, 26 Tháng 6 2014 02:10 )
Đọc thêm...
 
Kế hoạch tổ chức học tập chuyên đề năm 2014 PDF. In Email
Viết bởi VP Đảng ủy   
Thứ hai, 17 Tháng 3 2014 07:55

Kế hoạch số 15-KH/ĐU, ngày 28/02/2014 của Đảng ủy về tổ chức học tập chuyên đề năm 2014: "Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh về nêu cao tinh thần trách nhiệm, chống chủ nghĩa cá nhân, nói đi đôi với làm".

 
Hướng dẫn việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh năm 2014 PDF. In Email
Viết bởi VP Đảng ủy   
Thứ sáu, 03 Tháng 1 2014 01:47

Hướng dẫn số 96-HD/BTGTW, ngày 05/12/2013 của Ban Tuyên giáo Trung ương hướng dẫn việc học tập chuyên đề năm 2014 "Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh về nêu cao tinh thần trách nhiệm, chống chủ nghĩa cá nhân, nói đi đôi với làm"

Hướng dẫn số 76-HD/BTGTU, ngày 31/12/2013 của Ban Tuyên giáo Thành ủy Cần Thơ hướng dẫn việc học tập chuyên đề năm 2014 "Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh về nêu cao tinh thần trách nhiệm, chống chủ nghĩa cá nhân, nói đi đôi với làm"

Lần cập nhật cuối ( Thứ sáu, 03 Tháng 1 2014 02:21 )
 
Kế hoạch nghiên cứu, trao đổi, thảo luận nội dung một số tác phẩm của Chủ tịch Hồ Chí Minh trong sinh hoạt chi bộ, cơ quan, đơn vị và các tổ chức đoàn thể chính trị - xã hội PDF. In Email
Viết bởi VP Đảng ủy   
Thứ hai, 21 Tháng 10 2013 02:46
Kế hoạch nghiên cứu, trao đổi, thảo luận nội dung một số tác phẩm của Chủ tịch Hồ Chí Minh trong sinh hoạt chi bộ, cơ quan, đơn vị và các tổ chức đoàn thể chính trị - xã hội. 
Lần cập nhật cuối ( Thứ hai, 21 Tháng 10 2013 02:53 )
 
Trích tác phẩm "Sửa đổi lối làm việc" của Chủ tịch Hồ Chí Minh (Phần V - Cách lãnh đạo) PDF. In Email
Viết bởi VP Đảng ủy   
Thứ sáu, 18 Tháng 10 2013 01:15

TÁC PHẨM: SỬA ĐỔI LỐI LÀM VIỆC

Phần V-CÁCH LÃNH ĐẠO

 

1 Lãnh đạo và kiểm soát

"Chẳng những phải lãnh đạo quần chúng, mà lại phải học hỏi quần chúng".

Câu đó nghĩa là gì?

Nghĩa là: người lãnh đạo không nên kiêu ngạo, mà nên hiểu thấu. Sự hiểu biết và kinh nghiệm của mình cung chưa đủ cho sự lãnh đạo đúng đắn. Vì vậy, ngoài kinh nghiệm của mình, người lãnh đạo còn phải dùng kinh nghiệm của đảng viên, của dân chúng, để thêm cho kinh nghiệm của mình.

Nghĩa là một giây, một phút cũng không thể giảm bớt mối liên hệ giữa ta và dân chúng.

Nghĩa là phải lắng tai nghe ý kiến của đảng viên, của nhân dân, của những người "không quan trọng".

Đọc thêm...
 
Tác phẩm "Đạo đức Cách mạng" của Chủ tịch Hồ Chí Minh PDF. In Email
Viết bởi VP Đảng ủy   
Thứ sáu, 18 Tháng 10 2013 01:10

ĐẠO ĐỨC CÁCH MẠNG

 

Từ lúc đầu, loài người đã phải đấu tranh đối với giới tự nhiên để sống còn, như chống thú dữ, chống mưa nắng... Muốn thắng lợi, thì mỗi người phải dựa vào lực lượng của số đông người, tức là của tập thể, của xã hội. Riêng lẻ từng cá nhân thì nhất định không thắng nổi tự nhiên, không sống còn được.

Để sống còn, loài người lại phảisản xuất mới có ǎn, có mặc. Sản xuất cũng phải dựa vào lực lượng của tập thể, của xã hội. Chỉ riêng lẻ cá nhân cũng không sản xuất được.

Lần cập nhật cuối ( Thứ sáu, 18 Tháng 10 2013 01:19 )
Đọc thêm...
 
Các bài viết khác...
<< Bắt đầu < Lùi 1 2 Tiếp theo > Cuối >>

Trang 1 trong tổng số 2

Ngoài ra, Căn hộ Diamond còn được mệnh danh là căn hộ khách sạn do được thiết kế theo tiêu chuẩn khách sạn 5 sao, sanh quản lý 3 tòa tháp được lót toàn bộ bằng đá tự nhiên đá hoa cương rực rỡ, sáng bóng, mỗi căn hộ nơi đây cũng đều có 3 mặt thoáng từ phòng khách, phòng ăn, phòng ngủ nhìn hướng ra thành phố tuyệt đẹp


Văn phòng Đảng ủy - Trường Đại học Cần Thơ
Lầu 1, Nhà điều hành, Khu II, đường 3/2, P.Xuân Khánh, Q. Ninh Kiều, TP.Cần Thơ - Email: vpdu@ctu.edu.vn - Điện thoại: (0710) 3830188